Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
Politicile de prevenire și reabilitare

Politicile de prevenire și reabilitare

iriscare bucuresti_2Încurajarea unui stil de viaţă activ și sănătos are urmări benefice evidente și semnificative pentru oameni. De asemenea, acest lucru are potenţial în vederea stimulării unor avantaje mai mari pentru societate în general, reducând costurile sănătăţii publice, permiţând oamenilor să rămână activi pentru mai mult timp și prevenind deteriorarea ratelor productivităţii prin absenteismul provocat de îmbolnăviri. Programe de vaccinare și de analize, precum și campanii de promovare a sănătăţii în rândul persoanelor în vârstă au loc în majoritatea ţărilor UE. Deși asemenea programe constituie un important pas înainte, este prea devreme să se evalueze impactul lor și buna coordonare între diferiţii factori în promovarea politicilor de îngrijire preventivă este importantă. Îngrijirea de reabilitare este esenţială pentru a oferi posibilitatea pacientului de a redobândi o autosuficienţă maximă, de a trăi cât se poate de normal și de a reveni într-un mediu de muncă care îi oferă satisfacţii. Promovarea efectivă a unei asemenea îngrijiri, după cum au recunoscut statele membre, reclamă existenţa unui personal bine instruit și calificat și utilizarea eficientă a tehnologiei informaţiei și comunicaţiei (TIC).

Coordonarea îngrijirii are o importanţă crucială pentru asigurarea unui nivel ridicat al calităţii în acordarea îngrijirii, o utilizare eficientă a resurselor și un tratament personalizat și ireproșabil de care unii pacienţi pot avea nevoie. Acest lucru implică coordonarea între autorităţile și serviciile locale, regionale și naţionale pentru a anticipa și depăși obstacolele care pot apărea. Probleme se pot ivi în urma utilizării bugetelor separate pentru finanţarea diferitelor servicii, din organizarea furnizării serviciilor și din faptul că în sectoarele sănătăţii și asistenţei sociale sunt implicate numeroase organisme.

Nivelul succesului în furnizarea unei îngrijiri continue poate fi apreciat prin măsura în care serviciile medicale, de îngrijire și asistenţă socială furnizate se completează reciproc pentru a satisface nevoile pacienţilor individuali. Pentru a realiza acest lucru, două elemente sunt impotante: furnizarea coordonată de servicii și o mai bună gestiune a transferurilor între mediile de îngrijire (domiciliu, spital și instituţie de îngrijire). În prezent, autorităţile naţionale acordă o mai mare atenţie iniţierii de măsuri prin care diferitele servicii să conlucreze mai efficient.

Serviciile oferite de catre SES IRIS CARE BUCURESTI sunt bazate pe nevoile specifice ale persoanei care are nevoie de ajutor. Incepand cu primul contact telefonic sau email si ulterior in cadrul primei intalniri de discutii la sediul firmei sau la domiciliu persoanei aflate in nevoie, vom identifica si evalua impreuna aceste necesitati de ingrijire.

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *