Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
385 persoane calificate în meseria îngrijitor bătrâni la domiciliu

385 persoane calificate în meseria îngrijitor bătrâni la domiciliu

SC METROPOLITAN SECURITY SRL anunţă încheierea proiectului “Formarea profesională – ŞANSĂ pentru femeile din Regiunea Centru”foto15 – POSDRU/151/6.3/G/134369, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, al cărui beneficiar a fost,cu următoarele rezultate:

  • 393 femei din Regiunea Centru au fost formate GRATUIT în meseria îngrijitor bătrâni la domiciliu, din care 385 (97,96%) au susţinut examenul final de absolvire a cursului şi au obţinut diploma de calificare
  • 382 persoane au absolvit programul de iniţiere în competernţe TIC, din care 362 (94,76%) au susţinut examenul de absolvire a cursului si au obţinut diploma de iniţiere în competenţe informatice
  • 120 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale cu atribuţii în domeniul politicilor sociale participanţi la workshopurile judeţene de promovare a incluziunii sociale şi economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social în vederea combaterii inegalităţilorValoarea proiectului a fost de 2.167.479,32 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile a fost de 2.059.105,35 lei.Proiectul “Formarea profesională – ŞANSĂ pentru femeile din Regiunea Centru” – POSDRU/151/6.3/G/134369 a pornit de la identificarea următoarelor nevoi la nivelul Regiunii Centru: ritmul accentuat de îmbătrânire a populaţiei (în 2011, 15,4% din populaţia Regiunii Centru avea peste 65 de ani; în anul 2050, procentul va fi de 31,1%; în ultimii 20 de ani, populația regiunii s-a redus cu 12,6%, iar până în anul 2050, se prognozează o scădere cu încă 25%), dublat de lipsa personalului calificat în meseria îngrijitor la domiciliu, care să asigure persoanelor vârstnice sprijin şi afecţiune, respectiv de rata de ocupare a populaţiei, de 53,4%, sub media României – 59,5% şi a Uniunii Europene.

Prin calificarea unui număr de 385 de femei într-o meserie cerută pe piaţa muncii în contextul îmbătrânirii populaţiei – îngrijitor bătrâni la domiciliu -, serviciile sociale din zonă au acum la dispoziţie o forţă de muncă serioasă şi profesionistă, care să asigure o creştere a calităţii vieţii în întreaga regiune .

Parteneriat proiect: SC METROPOLITAN SECURITY SRL, SC PROCOMUNITA SRL, SC NEXT STEP ADVERTISING SRL

Proiectul “Formarea profesională – ŞANSĂ pentru femeile din Regiunea Centru” – POSDRU/151/6.3/G/134369 s-a derulat în perioada 26 aprilie 2014 – 25 noiembrie 2015.

Implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea capitalului uman din zonă a reprezentat o ŞANSĂ pentru femeile din Regiunea Centru, multe dintre ele aflate în situaţie de risc de excluziune socială ca urmare a lipsei calificării şi a posibilităţii integrării pe piaţa muncii.

foto16De asemenea, dat fiind faptul că România este pe ultimul loc în ceea ce privește egalitatea de gen, în toate ariile analizate de Institutul European pentru Egalitate de Gen, creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse a reprezentanţilor autorităţilor publice locale va avea ca rezultat elaborarea de politici şi măsuri locale incluzive, care să creeze premisele necesare şi să sprijine integrarea femeilor dezavantajate din punct de vedere economic şi social.

Fondul social european (FSE), unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene, a fost creat în anul 1957 cu scopul de a reduce diferențele existente la nivelul statelor și regiunilor europene în materie de prosperitate și standarde de viață. Reprezentând aproape 10% din bugetul total al UE, FSE finanțează zeci de mii de proiecte la nivel european, beneficiari fiind în special statele membre și regiunile insuficient dezvoltate din punct de vedere economic.

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *