Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
307 persoane calificate în meseriile cameristă şi manichiuristă

307 persoane calificate în meseriile cameristă şi manichiuristă

banner1_mareea_neptunSC MAREEA STAR SRL anunţă încheierea proiectului “Turismul – ŞANSĂ pentru oamenii şi comunităţile rurale din regiunea Sud-Est” – POSDRU/137/5.2/G/134340, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, al cărui beneficiar a fost, cu următoarele rezultate:

  • 310 persoane inactive şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din Regiunea Sud-Est calificate GRATUIT în meseria cameristă şi manichiuristă, din care 307 (99,03%) au susţinut examenul final de absolvire a cursului şi au obţinut diploma de calificare
  • 31 persoane calificate în cadrul proiectului angajate în industria ospitalităţii din regiune.

Valoarea proiectului a fost de 2.166.184,76 lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile a fost de 2.057.875,52 lei.Parteneriat proiect: SC MAREEA STAR SRL, SC EURO FORMATOR SRL, SC NEXT STEP ADVERTISING SRL

Proiectul “Turismul – ŞANSĂ pentru oamenii şi comunităţile rurale din regiunea Sud-Est” – POSDRU/137/5.2/G/134340 s-a derulat în perioada 27 martie 2014 – 26 noiembrie 2015.

 

Proiectul “Turismul – ŞANSĂ pentru oamenii şi comunităţile rurale din regiunea Sud-Est” – POSDRU/137/5.2/G/134340 a pornit de la identificarea următoarelor nevoi la nivelul Regiunii Sud-Est: nevoia de angajaţi calificaţi având în vedere faptul că se estimează că până în anul 2026 necesarul de camere va creşte cu o medie anuală de 6,8%, iar al personalului în domeniu cu 40.860 persoane, dublată de rata de activitate scăzută din zonă – 56,5% (penultimul loc în România), sub media României – 59,5% şi a Uniunii Europene – 64,1% şi cu nivelul deprivării materiale severe – 41,7% din populaţie este ameninţată de sărăcie sau excluziune socială, 29,9% se confruntă cu lipsuri materiale severe (aproape de 3 ori mai mult decât media europeană), jumătate dintre persoanele cu un nivel de educaţie scăzut trăieşte în sărăcie.

Prin calificarea unui număr de 307 persoane în meseriile cameristă şi manichiuristă, industria ospitalităţii din zonă are acum la dispoziţie o forţă de muncă serioasă şi profesionistă, care să asigure o creştere a calităţii vieţii în întreaga regiune .

Implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea capitalului uman din zonă a reprezentat o ŞANSĂ pentru persoanele inactive şi persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă din Regiunea Sud-Est, multe dintre ele aflate în situaţie de risc de excluziune socială ca urmare a lipsei calificării şi a posibilităţii integrării pe piaţa muncii.

Fondul social european (FSE), unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene, a fost creat în anul 1957 cu scopul de a reduce diferențele existente la nivelul statelor și regiunilor europene în materie de prosperitate și standarde de viață. Reprezentând aproape 10% din bugetul total al UE, FSE finanțează zeci de mii de proiecte la nivel european, beneficiari fiind în special statele membre și regiunile insuficient dezvoltate din punct de vedere economic.

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *