Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
Lansare proiect TESmedia

Lansare proiect TESmedia

sigla susSC TES MEDIA GROUP anunță începerea activităților proiectului “TES Media – primul pas spre creșterea competitivității pe criterii de calitate în contextul pieței concurențiale europene” , proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4581/30.07.2014 (cod SMIS 53986), încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – AM POR, axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, domeniul major de intervenție 4.3 “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Proiectul va fi derulat în localitatea Măgurele, judetul Ilfov, în perioada 1 iunie 2014 – 1 iunie 2015, cu o valoare totală   de 327.040,82  RON din care finanțarea nerambursabilă este de 172.670,00  RON.

Obiectivul general al proiectului urmarește consolidarea parteneriatului dintre partenerii sociali, societatea civilă, autorităţile publice și alţiAcademicianul_Răzvan_Teodorescu,_alături_de_primarul_din_Măgurele,_Dumitru_Ruse_(centru),_și_viceprimarul_Narcis_Constantin actori economici importanţi, pentru oferirea celor mai bune strategii de dezvoltare regională și locală, dezvoltarea parteneriatelor existente și crearea de reţele noi parteneriale pentru  a identifica și stabili zone prioritare de intervenţie; consolidarea  iniţiativelor pentru partenerii sociali,  dezvoltarea capacităţii acestora ca parte a dialogului social.

Realizarea obiectivului general al acestui proiect presupune atingerea următoarelor obiective specifice:

1.       Realizarea de emisiuni tv centrate pe dezvoltarea personală şi profesională, pe promovarea exemplelor pozitive astfel încât să se transmită în societate un model de reuşită prin muncă, implicare, perseverenţă.

2.       Realizarea de emisiuni tv vizând promovarea proiectelor de succes de la nivelul diferitelor comunități sociale, culturale sau economice, care să devină sursă inspiraţională pentru alte comunităţi similare în direcţia transformării lor pe drumul dezvoltării durabile şi a creşterii calităţii vieţii.

foto brosura 23.       Realizarea unei emisiuni tv care vizează crearea unui sistem modern de management al resurselor umane pe piața muncii, creșterea gradului de conştientizare la niveul angajaţilor şi angajatorilor şi sprijinirea parteneriatelor în vederea transformării muncii nedeclarate în ocupare formală.

4.       Realizarea unei emisiunii tv de constientizare a nevoii protejării mediului înconjurător, promovarea acțiunilor şi proiectelor deja implemetate în acest sens la nivel local, regional, național și internațional, promovarea absorbției fondurilor europene pentru proiecte care vizează protejarea și conservarea mediului.

5.       Producerea de reclame comerciale video: filmare, montare, editare video, subtitrare, post-procesare; realizare ilustrație muzicală; adăugare fundal muzical pe orice material.

sigla jos

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 28.07.2014, ora 18.00 în Primăria Măgurele – Sala de conferințeprimaria magurele ilfov

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *