Transformare prin învățare, practică și antreprenoriat

DSC_6458 23 iunie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Transformare prin Învățare Practică și Antreprenoriat

Global Commercium Development a organizat vineri, 13 iunie 2014, începând cu ora 10.30 la Hotel Ibis, București, o conferință de presă cu ocazia finalizării proiectului Rural TIP&A: Transformare prin Învățare Practică și Antreprenoriat (POSDRU/110/5.2/G/87164)

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Proiectul a fost implementat de SC Global Commercium Development SRL în calitate de beneficiar și în parteneriat cu firma Metodo Estudios Consultores SL (Spania).

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni în Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov (Comunele Cernica, Ciolpani, Dascălu, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia și Tunari) și s-a adresat șomerilor, șomerilor tineri, persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, persoanelor inactive, managerilor și angajaților.

În cadrul evenimentului, reprezentanții SC Global Commercium Development SRL, precum și ai partenerului transnațional Método Estudios Consultores SL au prezentat rezultatele înregistrate în urma acțiunilor desfășurate în perioada iulie 2012 – iunie 2014. Conferința a reunit de asemenea reprezentanți ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, persoane aparținând grupului țintă și reprezentanți ai autorităților locale.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea cadrului de organizare, funcționare și promovare activă a unor structuri și mecanisme operaționale eficiente pentru resursele umane din mediul rural, în vederea facilitării și dezvoltării profesionale și personale, ca principali indicatori de creștere a gradului de sustenabilitate în zonele ruP6130017rale din județul Ilfov. Obiectivele specifice: dezvoltarea unor rețele de parteneriat la nivel local și zonal, în 6 comunități rurale selectate din județul Ilfov, creșterea gradului de integrare socio-profesională pentru cel puțin 180 de persoane, creșterea numărului de persoane care demarează afaceri/activități independente în domenii non-agricole și îmbunătățirea culturii antreprenoriale.

Printre rezultatele proiectului s-au numărat: înființarea a 6 centre locale (în comunitățile: Cernica, Ciolpani, Dascălu, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Tunari), realizarea un studiu cu privire la caracteristicile celor 6 comunități selectate și cu privire la potențialul de dezvoltare și crearea unor reţele de parteneriate locale şi zonale în vederea asigurării sustenabilităţii în zonele rurale.

Pe de altă parte, printre rezultatele care au vizat în mod direct beneficiarii proiectului se numără: peste 650 de șomeri, șomeri tineri, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, manageri, angajați din mediul rural au beneficiat de servicii de informare cu privire la proiect și oportunitățile oferite prin intermediul acestuia. Astfel:

317 persoane din mediul rural din comunitățle selectate (Cernica, Ciolpani, Dascău, Moara Vlăiei, Mogoșaia, Tunari) au beneficiat de servicii de consiliere și orientare profesională peste 180 de persoane au participat la programe de formare în domeniul antreprenoriatului, din care: 40 au participat la programe formare in Competenț social-civice, peste 60 au beneficiat de servicii de mediere pe piaț muncii, 60 au participat la ateliere practice (coafor, frizerie, bucăar, operator introducere ș validare date). Din cei 60 de participanț la ateliere practice 12 au fost sprijiniț în elaborarea unui plan de afaceri ș 6 au participat la vizita de lucru din Spania, în vederea familiarizăii cu metode concrete de dezvoltare a afacerii proprii.

Peste 350 de persoane din mediul rural au participat la campanii de informare ș la bursele de locuri de muncăorganizate în cele 6 comunităț în colaborare cu Agența JudețanăPentru Ocuparea Forți de MuncăIlfov.

Evenimentul a avut loc în data de 13 iunie 2014, îmcepând cu ora 10.30 în sala Eminescu B a Hotelului Ibis din Bucureși (Str. Izvor, Nr. 82-84, sector 5).

Pentru informați suplimentare, vărugă să ne contactați la număul de telefon: 0 318 052 401 sau pe adresa de e-mail: info@globalcommercium.ro, persoană de contact: Andreea Luca.

DSC_6367

 

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *