Warning: exec() has been disabled for security reasons in /home/tesmedia/domains/tesmedia.ro/public_html/wp-content/plugins/wp-video-posts/classes/wpvp-helper-class.php on line 31
Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisă

DOMNULUI DANIEL CHIȚOIU

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

 SCRISOARE DESCHISĂ    

Domnule Viceprim-Ministru,

 Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federație reprezentativă și semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar –  protestează prin prezenta față de perturbarea procesului instructiv-educativ din unitățile de învățământ, precum și față de birocratizarea și încărcarea excesivă a activității compartimentelor de specialitate din cadrul acestora, efect al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2006/13.12.2013 privind modificarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea precizărilor privind structura codurilor iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a primit nenumărate sesizări din întreaga țară referitoare la întârzierea plății în luna ianuarie 2014 a drepturilor salariale aferente lunii decembrie. Întârzierile respective s-au situat între 2 zile lucrătoare (care au însemnat însă chiar și 4 zile calendaristice) până la 5-6 zile lucrătoare (adică mai mult de o săptămână).

Potrivit noilor reglementări : plățile se fac pe fiecare articol în parte, pentru fiecare persoană, respectiv câte un ordin de plată pentru fiecare reținere (sănătate, pensii, șomaj, CAR, alte rețineri) ; ordinele de plată se fac pe o hârtie specială; facturile pentru fiecare utilitate în parte, se fac separat, pentru fiecare nivel de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, secundar inferior, secundar superior, postliceal, școală profesională, cămine și cantine).

Iată numai câteva dintre efectele pentru sistemul de învățământ – pe care nu le-ați prevăzut sau, dacă le-ați prevăzut, le-ați ignorat:

1. unei persoane încadrate pe două sau trei niveluri de învățământ la aceeași unitate, îi corespunde un număr dublu/triplu de ordine de plată;

2. o unitate de învătământ are un număr de aproximativ 70 de conturi, față de 6 conturi existente la data de 31 decembrie 2013;

3. pentru un singur salariat se întocmesc minim 4 ordine de plată;

4. comisioanele bancare sunt mai mari pentru fiecare salariat, deoarece băncile percep comision pentru fiecare ordin de plată;

5. nu sunt recunoscute semnăturile electronice ale administratorilor financiari; motivul: semnăturile electronice nu sunt recunoscute decât pe o singură unitate de învățământ; însă, datorită normativelor de încadrare a personalului didactic auxiliar, în sistemul de învățământ preuniversitar, la o unitate (de exemplu școală gimnazială) este normat doar 0,5 post de administrator financiar, astfel că o persoană este încadrată la 2 unități, pentru una dintre ele neputând să-și depună semnătura electronică;

6. există unități de învățământ în care funcționează atât clase de învățământ de masă, cât și clase pentru copii cu cerințe educaționale speciale, astfel că finanțarea acestora se realizează atât de la bugetul consiliului local (pentru clasele de învățământ de masă), cât și de la bugetul consiliului județean (pentru învățământul pentru copii cu cerințe educaționale speciale); urmare a aplicării Ordinelor Ministrului Finanțelor Publice nr. 2005/2013, nr. 2006/2013, nr. 2007/2013, nr. 2008/2013 și 2011/2013, unitățile în cauză nu au mai putut utiliza conturile de salarii cu finanțare de la bugetul Consiliului Județean, astfel că nu s-au putut plăti salariile aferente lunii decembrie; mai mult, în condițiile în care elevii cu cerințe educaționale speciale servesc și masa la cantina școlii, fondurile pentru aceasta fiind asigurate din aceeași sursă, există pericolul ca, în curând, elevilor în cauză să nu li se mai asigure masa;

7. trezoreriile, pe considerentul că nu au mai existat bani disponibili, nu au procedat la virarea ratelor la C.A.R., bănci etc. ale salariaților, mulți dintre aceștia plătind penalități de întârziere;

8. există situații în care unitate de învățământ genereză un minim de 96 ordine de plată (pe vechiul sistem maxim 10 ordine de plată);

În detalierea punctului 8, vă prezentăm în cele ce urmează date concrete furnizate de unitățile de învățământ din țară, referitoare la numărul aberant de mare de ordine de plată generate de acestea (situația este parțială și se cuprinde doar un număr redus de unități de învățământ din județe și municipiul București). Astfel:

–          Jud. Brăila: 120 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 13829 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Caraș-Severin: 78 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 4935 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Alba: 14 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 940 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Hunedoara: 115 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 7488 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Teleorman: 125 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 6108 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Vâlcea: 87 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 7127 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Botoșani: 134 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 2049 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Suceava: 5 unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 375 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Harghita: 1 unitate de învățământ a generat în luna ianuarie 2014 cu 129 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Ilfov: 1 unitate de învățământ a generat în luna ianuarie 2014 cu 76 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Iași: 3 unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 303 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Tulcea: 20 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 828 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Cluj: 29 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 1357 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Brașov: 6 unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 417 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Satu Mare: 18 unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 1362 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Municipiul București: 60 de unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 2415 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013.

Concluzie: 816 unități de învățământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 49738 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013. Dar, în România, există aproximativ 6000 de unități de învățământ, ceea ce ar însemna 365574 de ordine de plată, într-o singură lună; într-un an – 4.386.888 de ordine de plată pe hârtie specială.

Cifrele pot părea mari, dar sunt reale și sunt rezultatul centralizării informațiilor primite din unitățile de învățământ, care au răspuns sondajului făcut de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”.

Și, dacă ne gândim că există grădinițe care au emis și 100 de ordine de plată, școli gimnaziale care au emis 230 de ordine de plată și licee care au emis 270 de ordine de plată, nu mai este nimic surpinzător.

Mai tragic este că cele peste 4 milioane de hârtii înseamnă aproape 22 de tone de hârtie. Adică, tăiem anual 374 de copaci, ca să punem în practică OM.F.P. nr. 2006/2013.

Ne îndoim sincer că în statele Uniunii Europene se fac anual atâtea hartii și se taie atâția copaci.

Domnule Ministru, modificările impuse intempestiv, în regim de urgență, de către Ministerul Finanțelor Publice, fără o pregătire prealabilă a salariaților din compartimentele de specialitate ale unităților de învățământ și fără a ține cont de specificul învățământului preuniversitar, au creat o stare de mare nemulțumire în rândul salariaților din învățământ și au crescut în mod nepermis birocrația – în condițiile în care clamează peste tot debirocratizarea.

zzzzÎn consecință, vă solicităm să reveniți asupra aplicării Ordinului nr. 2006/2013 în sistemul de învățământ preuniversitar, astfel încât situațiile aberante descrise anterior să înceteze.

București, 21 ianuarie 2014

 PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Comentarii prin Facebook

Comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *